PENG-modellen

Göran Lundgren, Lars Stigberg, Lars Erik Dahlgren

PENG är idag etablerad inom såväl privat som offentlig verksamhet. En PENG-analys kan på ett praktiskt, trovärdigt och förhållandevis snabbt sätt ge ett bra svar på frågor som bör ställas inför varje investering. Resultatet ger en helhetsbild över möjliga förbättringsmål och deras ekonomiska värden.

Boken rymmer en mängd praktiska tips på hur en nyttovärdering kan genomföras för att åstadkomma bra kvalitet.

Författarna är verksamma som ledningskonsulter och har gedigen erfarenhet av att tillämpa PENG-modellen.

OBS! Denna bok finns numera endast som E-bok och kan beställas här.