Öka nyttan av IT inom vården!

Göran Lundgren, Lars Stigberg, Lars Erik Dahlgren

IT kan avsevärt öka kvaliteten och sänka kostnaderna inom hälso- och sjukvården! Detta kan ske för de olika vårdgivarna, men IT kan också skapa nytta för kunder/patienter med effekter för hela samhället. Många utredningar har visat att mindre än hälften av möjlig nytta uppnås i praktiken. Det beror bland annat på att man inte tar ett helhetsgrepp med fokus på nyttan i verksamheten. Intresset riktas ofta alltför mycket mot teknik och kostnader för utvecklingsprojektet.

I Öka nyttan av IT inom vården! presenterar författarna PENG-modellen, som är ett praktiskt och lättanvänt hjälpmedel för att göra ekonomiska nyttovärderingar av investeringar. Värderingen ger ett bra beslutsunderlag och ökar nyttan av investeringen. Med PENG-modellen värderas även så kallade mjuka nyttor i pengar. Boken innehåller en rad praktiska exempel på hur en nyttovärdering kan genomföras och vilka resultat som uppnåtts. Exemplen är hämtade från bland annat sjukhus, äldrevård, folktandvård, apotek och det infrastrukturella projektet Sjunet.

Om författarna
Göran Lundgren är VD för det egna bolaget Information Processing Management. Han arbetar som konsult främst inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning, kvalitetsutveckling, utbildning och ekonomisk nyttovärdering.
Lars Stigberg har mångårig erfarenhet som chef inom näringslivet. Han arbetar sedan 1988 som förbättringskonsult i egen regi. Specialområden är projektledning, processutveckling, ekonomisk nyttovärdering och utbildning.
Lars Erik Dahlgren är civilekonom och verksam inom områdena verksamhetsutveckling, ekonomi och IT.

Av dessa har även utgivits grundboken om PENG: Öka nyttan av IT!