Oböjligt - kvinnor om reumatism

Charlotta von Zweibergk

Två tredjedelar av alla som har ledgångsreumatism är kvinnor. Reumatism är i hög grad kvinnornas sjukdom. Det är en sjukdom som ofta leder till kronisk värk, förstörda leder, sjukskrivning och svåra handikapp.

Forskning har resulterat i nya behandlingar som dramatiskt förbättrar prognosen för många reumatiker. Ledförstöringen har kunnat bromsas och värken lindras. Vårdbehoven och risken för framtida handikapp har minskat. De biologiska läkemedlen har helt enkelt revolutionerat livet för många reumatiker.

Ledande kvinnliga politiker från alla riksdagspartier har nu träffat kvinnliga reumatiker i personliga samtal. De har varit angelägna om att få en bild av hur det är att leva med reumatism, och att diskutera vad som kan göras för att förbättra livet för reumatiker.

De patienter som medverkar är Carina Andrén, Stockholm, Lillemor Ghazarian, Malmö, Christina Håkansson, Umeå, Elisabeth (Lisa) Lindberg, Ljungby, Anna Lindvall, Stockholm och Sholeh Maki, Göteborg.

De samtalar med följande politiker: Lena Adelsohn Liljeroth (m), Ingrid Burman (v), Hillevi Larsson (s), Maria Larsson (kd), Annika Qarlsson (c), Birgitta Rydberg (fp) och Maria Wetterstrand (mp).

Samtalen presenteras i intervjuboken Oböjligt – kvinnor om reumatism. Författare är Charlotta von Zweigbergk, som är skribent inom vecko- och dagspress och som tidigare givit ut fem böcker