Nils Edén - demokratins statsminister

Sverker Oredsson

Nils Edén var en liberal historieprofessor och politiker som ledde en liberal-socialdemokratisk regering under de dramatiska åren 1917-20. Då blev Sverige en demokrati. Kvinnor fick rösträtt, och den kommunala rösträtten blev inte längre graderad. Det innebar att socialdemokrater tog makten i många städer, och riksdagens första kammare blev demokratisk liksom dess andra kammare. Även i övrigt skedde ett intensivt reformarbete. Bland annat beslöt riksdagen om åtta timmars arbetsdag.
Utrikespolitiskt närmade sig Sverige Storbritannien och USA. Edén och hans regering vägrade att ingripa i det finska inbördeskriget, och regeringens sista åtgärd var att lotsa igenom svensk anslutning till Nationernas förbund. Edéns förmåga att leda en heterogen regering beundrades av statsråden. Han gav dem frihet, men i de viktiga frågorna var det han som skrev propositionerna och tog debatterna, främst med högern.
En majoritet inom hans parti, Frisinnade landsföreningen, drev 1923 igenom att partiet i sitt program skulle uppta förbud mot alkohol i Sverige. Då ville Edén inte vara med längre, och han lämnade partiet och politiken.
År 2018 har det gått 100 år sedan Sverige blev en demokrati. Det finns all anledning att uppmärksamma den man som mer än någon annan har förtjänsten av att Sverige blev demokratiskt.