Musse är ingen mus

Per Svensson

I "Musse är ingen mus" diskuterar Per Svensson förhållandet mellan människa och djur ur breda perspektiv. Han granskar djurrättsteoretikernas teser och belyser deras konsekvenser också för synen på människan. Djurrättens talesmän utgår från en syn som jämställer människor och djur, och det är i själva verket en antihumanism med försåtliga följder.

Berövas vi det unika med att vara människor, så berövas vi också den för människor unika möjligheten att välja, att ta ansvar – och detta är något som måste försvaras mot ideologier som erbjuder enkla, radikala lösningar.

I humanistisk hållning finns, menar Per Svensson, inget som är oförenligt med en hänsynsfull hantering av djuren.

Musse är en mus är en nyanserad och insiktsfull skrift som vänder sig både mot de djurrättsteoretiker som vill se människan främst som en biologisk varelse, ett djur bland andra, och mot den djurindustri som genom sin likgiltighet för djurens villkor vållar dem stort lidande och förvandlar dem till produktionsmaskiner för trista standardprodukter på matbordet.

Per Svensson är chefredaktör för Kvällsposten i Malmö.