Motivationsmyten

Martin Ehdin

Hur motiverar vi oss själva, vad är det som får oss att sträva vidare – både i arbetet och privat?

 Vår värld är fylld av instruktionsböcker, metoder och recept på hur man ska bli mer motiverad, men de verkar inte fungera i den utsträckning vi önskar. Högre lön, bonusar, förmåner, motivationskurser – ingenting av detta motiverar oss någon längre tid. Författaren Martin Ehdin menar att det ligger ett dolt fel i alla dessa råd och recept – de kommer inte inifrån oss själva. Det är vi själva som individer som måste arbeta oss fram till ett bra svar på hur vi ökar vår egen motivation och då behöver vi inga andra råd och recept.

Boken ger insikter i hur man kan tänka för att uppnå, bibehålla och öka sin egen och andras motivation. Få igång din och alla andras motivation både i arbetet och privat. Skriven av författaren till succén Myten om moroten.