Minding - fyra steg till mental och social styrka

Marianne Scheja

Missförstånd tar tid och kraft. Genom att gå igenom bokens övningar kan du göra dig tydlig och stark i relationer och prestationer. Du får fakta om kroppens och hjärnans funktioner och reaktioner och kan träna dig i de fyra stegen som är navet i Minding: 4L-samtal, språket alla förstår.
1 LANDA Förstå och behärska dig själv. Självkunskap och stresshantering.
2 LYSSNA Förstå andra. Icke sårande kommunikation och retorik.
3 LYFTA Bekräfta andra. Konflikthantering och förhandling.
4 LÄMNA Bekräfta dig själv. Presentations- och relationsteknik.
Kan du lyssna, kan du lättare bli förstådd. Följ den enkla strukturen i fyra steg som tydliggör olika viljor – tankar, känslor och behov – inom dig själv och andra, för att lättare behärska obehagliga känslor, situationer, konflikter och svåra samtal. Se dig själv ur olika perspektiv genom Din Livsanalys och gör Din Livskarta med rimliga mål.
”Minding motiverar, minskar missförstånd, spar energi, tid och pengar.”
– vd, deltagare i Mindingutbildning
Marianne Scheja, grundare av Minding™, affärskonsult, talare, skådespelare och manusförfattare samt leg. sjuksköterska med vidareutbildning i psykoterapi/KBT och beroendebehandling på Karolinska institutet.
Minding™ bygger på KBT- kognitiv beteendeterapi, MI – motiverande samtal, systemteori, teaterträning och retorik.