Mera Liv i Livet - Det evolutionära ledarskapet

Peter Högström, Elisabet Eriksson

Den evolutionära helhetsmodellen, som författarna presenterar i Mera liv i livet, tar i steg efter steg upp ledarskapets villkor och ger tips och erfarenheter på alla de områden som ledarskapet måste möta: värderingar, människokännedom, analys, planering, idéutveckling, kommunikation, gruppdynamik, coachning, marknadsföring och reflektion.

Som en sammanhållande tanke finns en helhetssyn där det inre och det yttre, individ och omvärld samt förr, nu och framtid samspelar. Boken ger läsaren en metod att fastställa en färdplan mot målet, att orientera sig mot ett ledarskap i harmoni - ett ledarskap för mera liv i livet.

Elisabet Eriksson och Peter Högström har tillsammans mer än femtio års erfarenhet av utvecklingsarbete i näringsliv, organisationsliv och offentlig sektor och leder tillsammans e.e. Företagsresurs AB. Elisabet har bland annat byggt upp ett exportföretag inom teknikbranschen och Peter har bland annat varit ledarskapslärare inom Försvarsmakten.