Medledarskap

Bengt Hjalmarsson

Boken innehåller idéer och handfasta tips om ledning och ledningsutveckling som riktar sig både till dem som vill tillämpa medledarskapet i sin helhet och dem som vill ta till sig de grundläggande tankegångarna.