Med öppet visir

Denna vänboks titel - Med öppet visir - för onekligen tankarna till strid. Det är på ett sätt fullständigt missvisande. De vänner som kommer till tals i denna bok beskriver i stället en mycket fridsam, oftast lågmäld, läsande och skrivande person. Skarpsinnig förvisso, som en Hercule Poirot. I arbetsflit en Luther. Men sällan synlig på barrikaderna eller i de heta debatterna. I stället med sitt tålamod och sin långsiktighet en "politikens Buddha". Någon nämner också Nalle Puh i ett försök att beskriva Janerik Larsson.