Maten och moralen

Christer Isaksson

Mat och livsmedel står i centrum för samhällsdebatten, inte sällan utifrån matens etiska aspekter. Hur vill vi att maten ska produceras för att det ska kännas bra i magen? Hur påverkas vår miljö och klimatet av livsmedelsproduktionen? Hur ser de globala utmaningarna för livsmedelsförsörjningen ut, både för konsumenter och producenter världen över? Hur ser vi på relationen mellan vår mat och villkoren för djuren? Sammantaget handlar det om maten och framtiden, eller maten i framtiden. Detta är perspektiv som LRF Mjölk vill diskutera i den här antologin.

Författare är: Ulf Berg, riksdagsledamot (M) Åke Bonnier, biskop i Skara Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S) Leif Denneberg, generaldirektör Jordbruksverket Stefan Edman, författare Jens Holm, riksdagsledamot (V) Christer Isaksson, journalist och författare Isabella Lövin, biståndsminister (MP) Annie Lööf, partiledare (C) Jens Mattsson, generaldirektör SVA Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen Lars Tysklind, riksdagsledamot (FP), Annika Åhnberg, samordnare regeringens livsmedelsstrategi, Jan Wärnbäck, talesperson för jordbruksfrågor WWF.