Martina Bergman Österberg - svenskan som satte linggymnastiken på världskartan

Martina Bergman Österberg valde, som flera av sina manliga kollegor, att resa till London efter sin examen år 1881 från GCI, Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet. Hon hade fått en provanställning som Lady Superintendent vid London Schoolboard med uppgift att undervisa fattiga skolbarn och deras lärare i det svenska systemet, Lings gymnastik.

Intresset för den svenska gymnastiken var svalt i England där idrott och utomhussporter var på modet. Martina Bergman Österberg var dock övertygad om att hon kunde vinna engelsmännen för sin gymnastik.

Då England saknade en utbildning av gymnastiklärare beslöt hon sig för att starta en sådan. År 1885 börjar hon med fyra kvinnliga elever som efter några år blev 30. Hon jämställde sin utbildning med GCI:s och examinerade de första kvinnliga gymnastiklärarna.

Martina Bergman Österberg visade sig inte bara vara en lysande pedagog utan också en entreprenör av stora mått och byggde sitt eget college i Dartford öster om London. Här skapade hon en skola med tydliga mål och stark, enligt många för stark, disciplin, där utbildningen kombinerade Lings gymnastik med engelska sporter.

” Madame”, som hon kallades, blev en auktoritet inom hälsa och kvinnosaksfrågor i världen och Dartford ett centrum för utbildning i gymnastik. Trots att detta hände för över hundra år sedan skrivs fortfarande böcker om henne och hennes insatser, men i Sverige har hon förblivit okänd. Nu kommer den första boken skriven på svenska om henne.

Birgitta Wistrand är forskare, tidigare riksdagsledamot (M) och tidigare ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, idag hedersFredrika.