Målburen

Jan-Erik Lundström

Att sätta mål är enkelt. Att nå mål som är en del av dagliga rutiner är också enkelt. Svårare blir det med mål som syftar till förändring, nya vanor och beteenden. För företag och organisationer är sådana förändringar ofta nödvändiga för överlevnaden på sikt. Och då räcker det inte med att ledningen fastställer vissa mål för verksamheten. Målen måste också kommuniceras ut i organisationen. Alla medarbetare ska känna till dem och se det som sin uppgift att bidra till att målen nås. Det finns gott om exempel på mål som rinner ut i sanden, missuppfattas eller inte ens är kända av dem som ska förverkliga dem. Målburen ? konsten att lyckas med målstyrning bygger på erfarenheter av både framgångar och misslyckanden. Boken ger praktiska, strukturerade metoder för en effektiv målstyrning där målen blir kända och anammade av alla medarbetare, där arbetet på väg mot målen kan följas upp, mätas och utvärderas. Den svåra konsten målstyrning handlar dessutom om bättre kännedom om marknad, kunder, konkurrenter och personalen som den väsentliga resursen ? och allt är nödvändigt i ett lyckat förändringsarbete. Jan-Erik Lundström har varit egen företagare i över 20 år. Han är elektronikingenjör och har utvecklat raket- och satellitburna experiment för norrskensforskning. Han har varit chef på ABB och startade 1986 ett IT-företag med som mest 95 anställda och dotterbolag i Singapore och Los Angeles. För att kunna styra denna geografiskt utspridda verksamhet med stor osynlig produktion intresserade han sig tidigt för balanserade styrkort. År 1996 införde han, förmodligen först i världen, personliga styrkort för sina medarbetare.