Maktskifte

Nils G. Åsling

Maktskifte ges ut i samband med att förre statsministern Torbjörn Fälldin fyller 75 år i april 2001.

I boken ger tidigare statsministrar, statsråd, statssekreterare och statsvetare sin syn på den växling vid makten som ägde rum 1976 och de borgerliga regeringar som regerade fram till 1982.

I boken medverkar Ulf Adelsohn, Per Ahlmark, Karin Ahrland, Karin Andersson, Hans Bergström, Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Georg Danell, Bertil Fiskesjö, Göte Ekström, Ingemar Eliasson. Claes Elmstedt, Bertil Fiskesjö, Gösta Gunnarsson, Göran Johansson, Hans Albin Larsson, Björn Molin, Ingemar Mundebo, Elvy Olsson, Carl Axel Petri, Olof Ruin, Fredrik Sterzel, Nils Stjernquist, Karin Söder, Gunnar Söder, Ingegerd Troedsson, Ola Ullsten, Jan-Erik Wikström, Håkan Winberg, Rolf Wirtén och Nils G. Åsling, som också varit bokens redaktör.

Maktskifte är en hyllning till Torbjörn Fälldin och en skildring av den tid han verkade i.