Lokalradio i konkurrens 1975-2010: Utbud, publik och varumärken

Michael Forsman

När lokalradion infördes i mitten av 1970-talet talades det om decentralisering och lokal demokrati. Hösten 1993 infördes kommersiell radio i Sverige med avreglering och konkurrens som ledord. Införandet av lokalradio respektive kommersiell radio är två centrala skeenden inom svensk mediepolitik mellan vilka det finns såväl stora likheter som betydande skillnader. Här finns också nycklar till det samtida radiolandskapet. I den här boken skildras dessa två projekt för första gången på ett samlat sätt. Med hjälp av ett omfattande intervjumaterial och med exempel hämtade ur programutbudet skildrar boken på ett levande sätt tiden från lokalradions start över reklamradions införande fram till idag. Härigenom speglas också ett genomgripande systemskifte och en mentalitetsförändring i det svenska samhället. trots lokala ambitioner har ökat. Boken ges ut av Ekerlids Förlag i samarbete med Stiftelsen Etermedierna i Sverige, som initierar, samordnar och främjar vetenskaplig forskning om de svenska etermediernas historia. Denna volym ingår i forskningsprojektet Etermedier i konkurrens.