Liberal feminism

Lars Leijonborg

Liberal feminism vill bryta kvinnors strukturella underordning och uppnå ett jämställt samhälle. I denna antologi diskuterar nio skribenter kvinnors situation i dagens samhälle med utgångspunkt i den visionen. Tre viktiga framgångsvägar för liberal feminism är att stärka kvinnor (´female empowerment´), att systema-tiskt riva hinder för kvinnor och att också få med männen i jämställdhetskampen.

Liberal feminism utmanar alltså inte bara den rådande könsordningen utan även den socialistiskt präglade feminism, som varit den dominerande sedan 1960-talet. Den sätter individen före könet. Dess huvudinriktning är valfrihet och egenmakt framför regleringar och höga skatter. Under fältropet "Stärk kvinnorna, inte staten och patriarkatet" går den till storms mot såväl manssamhällets förtryck som mot socialistisk dirigeringslusta.

Lars Leijonborg (51 år) är partiledare för folkpartiet liberalerna. Han är utbildad till socionom och har bland annat arbetat som konsult och journalist.

Linda Genf (33 år) är statsvetare och IT-entreprenör. Hon driver företaget Happy Brain samt arbetar som konsult vid Kairos Future, ett företag som ägnar sig åt framtids- och trendanalys.

Hanne Kjöller (36 år) är ledarskribent på Dagens Nyheter. Hon är utbildad till och har arbetat som sjuksköterska.

Martina Lind (21 år) studerar medie- och kommunikationsvetenskap på JMK och är redaktör för det feministiska nyhetsbrevet Aeqvalis.

Birgitta Ohlsson (25 år) är ordförande i liberala ungdomsförbundet.

Karin Pilsäter (40 år) är ekonomisk talesman för folkpartiet liberalerna och invaldes i riksdagen 1991.

Christer Sturmark (37 år) driver investmentbolaget Major Tom och har startat Fame Studios. Gav förra året ut boken Den nya ekonomin - med passionen som drivkraft.

Bengt Westerberg (57 år) är diversearbetare i den nya ekonomin. Han är ordförande i Vetenskapsrådet, som bland annat fördelar anslag till genusforskning. Har tidigare varit vice statsminister och jämställdhetsminister.

Ulf Öfverberg (36 år) är politisk sekreterare vid folkpartiets riksdagskansli.