Ledarskapets motsatspar - Dikotomier i ett svåröverskådligt universum

Bengt Karlöv

Författaren tar upp ett antal motsatspar inom ledarskapet och exemplifierar dem med kända ledare som ansetts framgångrika, antingen för att de lyckats balansera mellan ytterligheterna, eller för att de inte gjort det. Exemplen är hämtade bl a från Volvo, SAS, General Motors och Daimler Benz.