Ledarskap och Självbedrägeri

The Arbinger Institute

Självbedrägeri gör oss blinda för de verkliga orsakerna till våra problem. Både i arbetslivet och privat döljer självbedrägeriet sanningen om oss själva och förvränger vår uppfattning om andra, vilket hämmar förmågan att fatta kloka beslut. Boken anvisar en väg som skärper synförmågan, minskar känslan av meningsmotsättningar, ökar lusten till lagarbete, stärker ansvarskänslan och förmågan att nå resultat. I en rad underhållande berättelser avslöjas hur de flesta av oss inte lever upp till vår potential, varken i våra arbetsliv eller privatliv, genom vårt självbedrägeri. Boken visar vägen ut ur bedrägerifällan och mot ett bestående bättre liv. Du kommer aldrig att betrakta dig själv eller dina medmänniskor på samma sätt igen.