Ledarskap med bondförnuft - om vägen till genuint och jordnära ledarskap

Bengt och Elisabet Falemo

Ledarskap med bondförnuft handlar om att hämta kraft och inspiration i ett genuint och jordnära ledarskap i en alltmer komplicerad värld. Boken bygger på intervjuer med tio framgångsrika ledare uppväxta på en gård:
• Rune Andersson, styrelseordförande Mellby Gård AB
• Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande Sörmlands Sparbank, tidigare koncernchef Föreningssparbanken
• Göran Samuelsson, före detta. utbildare och miljöansvarig inom Lernia
• Elisabeth Nilsson, före detta. vd Jernkontoret och landshövding Östergötland
• Santhe Dahl, vd sågverkskoncernen Vida AB
• Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör Statens geotekniska Institut
• Peder Larsson, styrelseordförande Jula AB, tidigare bland annat ICA-koncernen
• Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
• Johan Johansson, vd Tre
• Pernilla Lundqvist, chef redovisningsspecialister och partner EY
Utifrån bokens tio spännande berättelser knyter författarna ihop deras värderingar, erfarenheter och kunskaper till det som kan beskrivas som ledarskap med bondförnuft. Det okomplicerade ledarskap som så många – chefer och medarbetare – så gärna skulle vilja utöva och ta del av.
Elisabet Falemo är generaldirektör för Elsäkerhetsverket som 2017 utsågs till Sveriges modernaste myndighet.
Bengt Falemo är verksamhetschef vid Länsstyrelsen Värmland med erfarenhet från näringsliv, statsrådsberedningen och riksdagen.