Ledarskap i politiken - möten med Gunnar Hedlund, Thorbjörn Fälldin, Karin Söder och Olof Johansson

Gunnar Björk

Boken skildrar på ett lättsamt men uppriktigt sätt livet och vardagsarbetet i riksdagen och det som hände runt Gunnar Hedlund, Thorbjörn Fälldin, Karin Söder och Olof Johansson mellan åren 1968 och 1998. Författaren har arbetat nära dem alla, bland annat som politiskt sakkunnig i regeringen Fälldin.
Bland annat skildrar författaren, som i tolv år hade ansvar för försvarsfrågor som ledamot i försvarsutskottet och ledamot i åtta försvarsutredningar under 1970–1980-talen, många principbeslut på försvarspolitikens område, bland annat om JAS.
Läsaren får en bild av Thorbjörn Fälldins sällsynta styrka och personlighet. Men också hur Centerpartiet svängde i väljarstöd mellan landsort och tätort. Karin Söder skildras i ett ömsint och beundrande porträtt där saknaden efter hennes för tidiga bortgång blev smärtsam för många inom Centerpartiet.
Gunnar Björk har varit riksdagsledamot 1971–1991, statssekreterare i regeringen Bildt 1991–1992, politiskt sakkunnig hos statminister Fälldin, kommunminister Antonsson, försvarsminister Torsten Gustafsson och industriminister Nils G Åsling. Mellan åren 1992 och 2002 var Gunnar Björk landshövding i Dalarna.