Ledarskap i osäkra tider - exempel från Lützen, Poltava, Austerlitz och egna erfarenheter av entreprenörskap

Nils Bildt

”Det trodde vi aldrig” sa många efter Brexit och USA-valet 2016. Hur hanterar man omvälvande händelser och den osäkerhet som följer i dess spår?
I boken ledsagar Nils Bildt läsaren genom krigsdimman – det tillstånd av förvirring som uppstår i krigssituationer men som också kan ses som en metafor för den rådande politiska osäkerheten i världen.
Nils Bildt presenterar några av krigskonstens ledarskapsråd. Författaren bästa råd för att sedan applicera dessa på modernt företagande och visa på hur han själv använt sig av dem. Vi får ta del av allt från Karl XII:s sluga krigsstrategier till Napoleons delar med sig av sin erfarenheter som entreprenör och grundare av företaget Teleopti, ett av världens ledande företag inom Strategisk bemanningsplanering.
Boken vänder sig till entreprenörer och ledare som vill bli bättre på att hantera osäkerhet utifrån statistiska bedömningar, prognoser och militära metoder, men också till militärer som vill lära sig mer om företagarens ledningsvillkor.´
Carl Bildt skriver i förordet om den politiska osäkerheten i världen som en följd bland annat av Brexit och Donald Trumps tillträde som president i USA och dess konsekvenser för företagande.
Nils Bildt, bror till Carl Bildt, är grundare av företaget Teleopti som är ledande i Norden inom strategisk bemanningsplanering och har närmare 1 000 kunder och verksamhet i 80 länder. Företaget utvecklar och säljer datorlösningar för prognostisering, planering och drift av kundorienterade verksamheter.