Lean med hjärta och kreativitet

Isabel Runebjör, Monika Wendleby

 

”I denna bok ges en unik berättelse om hur två ytterst skickliga yrkespersoner närmat sig lean och de utmaningar det inneburit för dem ... Gör en cocktail med några delar lean, några delar autentiskt ledarskap och några delar kommunikation så uppstår en av de mest smakfulla bidrag om modernt svenskt utvecklingsarbete som idag går att uppbringa. Det är den blandningen Du har framför Dig. Jag vet att Du kommer att ha stor behållning av den.” Dan Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan

 

Denna bok är skriven för dig som är intresserad av autentiskt ledarskap, helhetssyn och kommunikation. Många offentliga verksamheter och tjänsteproducerande företag kommer under de närmaste åren att införa lean som styrsystem, och mycket skrivs och har skrivits om lean, inte minst utifrån ett tekniskt perspektiv – verktyg och metoder för att införa lean i en organisation. Däremot fi nns lite skrivet om lean kommunikation och ledarskap.

 

Lean med hjärta och kreativitet handlar om att utveckla kommunikation och ledarskap med medarbetarnas kreativitet och arbetsglädje som drivkraft. Författarna har goda erfarenheter av lean och systemsyn för att utveckla ledarskap och kommunikationen i en organisation, och detta är en av utgångspunkterna. Men boken är lika användbar för alla som vill fördjupa sitt ledarskap och bli bättre på att kommunicera.

 

Isabel Runebjörk introducerade begreppet personliga varumärken på svenska, med boken Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och förtroende. Hon är expert på autentiskt ledarskap, och har under 20 år arbetat med kommunikations- och ledarskapsfrågor. Hon fungerar som chefscoach och kommunikationsrådgivare, och har utvecklat leanverktyg och analysmetoder för effektiv kommunikation med kunden i centrum.

Monika Wendleby är verksamhetschef på Migrationsverket med ansvar för verkets europeiska och internationella samarbete. Hon är jurist och har en bred erfarenhet av statligt arbete genom arbete i flera delar av den sektorn, bland annat domstolar, myndigheter och statliga utredningar. Monika har varit med på Migrationsverkets leanresa från början och varit ansvarig att ta fram verkets nya framtidsbild som också introducerar begreppet systemsyn i verksamheten.

 

”Lean är betydligt mer än verktyg och metoder. Lean är i grunden en fi losofi , som bottnar i respekten för den enskilda människan. Denna respekt är avgörande för att man ska kunna tala om äkta lean.”

 

Nominerad till årets HR-bok 2013!

 

Läs en recension av boken >>

Läs ett provkapitel >>