Leadership pipeline - bygg en talangfabrik - nå era mål

Sam Charan, Steve Drotter, Jim Noel

Idag råder enighet om att ledarskapet är helt avgörande för att medarbetare ska kunna prestera hållbart och för att mål ska kunna uppnås. Ändå upplevs det interna arbetet med att välja, utvärdera och utveckla ledare inte fungera tillräckligt bra i många organisationer. Det grundläggande skälet till denna brist är att vi inte har tydliggjort vad som krävs av ledare i deras arbete som just ledare. Inte heller har vi varit nog tydliga med att dessa krav är mycket olika beroende på typ av ledarroll, tex om en ledare leder medarbetare, eller om en ledare leder andra ledare.
En modern verksamhet måste arbe
• Organisationen drivs framåt av två grundläggande insikter:
• Bra ledarskap ser olika ut i olika typer av ledarroller.
I Leadership pipeline presenteras beprövade principer för ledararbete som måste utföras i de olika ledarrollerna, för att ledarna själva och dess medarbetare ska kunna prestera och må bra på jobbet. Dessa principer hjälper också er organisation att välja, utvärdera och utveckla era ledare på alla nivåer, så att ledarskapet skapar avgörande fördelar för er verksamhet.
Förord till den svenska upplagan av Mårten Bernstad, VD för Leadership Pipeline Institute i Sverige. Boken är tidigare utgiven på engelska av John Wiley& sons Inc.