Lars Wohlin - Stocksundspojken som blev chef för Riksbanken och hjälpte Sverige säga nej till eruon

Torsten Sverenius

Den tidigare riksbankschefen Lars Wohlin berättar om sitt liv från barndomens Stocksund på 1930- och 1940-talet till sina år i politikens och näringslivets topp.
Lars morfar var den världsledande ekonomen Gustav Cassel, Lars far var den stridbare finansministern Nils Wohlin och Lars mor Margit Cassel Wohlin var den första kvinnan i Sverige som disputerade i nationalekonomi. Med en sådan bakgrund föreföll Lars predestinerad till ett liv som ledande ekonom. Och så blev det till slut, men vägen dit låg inte så utstakad som man kan tro. Pappa Nils övergav familjen när Lars var liten och livet ute i dåtidens Stocksund blev knapert. Trots att Lars mor slet för sina barn fick familjen ofta kläder till skänks av vännerna och man hade inte råd med pålägg till de smörgåsar Lars hade med sig till skolan.
I boken får vi en inblick i turerna kring den ekonomiska politiken från Lars Wohlins tid som statssekreterare hos Gösta Bohman under 1970-talet och vi får dramatiska interiörer från Lars år som chef för Riksbanken och vd på Stadshypotek.
Lars tillhörde de få i etablissemanget som hade modet att säga att euron inte var bra för Sverige, till skillnad från många andra ekonomer såg han redan då att Tyskland och Grekland inte bör ha samma ränta och växelkurs.
Hans engagemang i eurofrågan gav svenskarna modet att rösta nej vid folkomröstningen 2003. Lars bildade tillsammans med Nils Lundgren Junilistan som fick en sådan framgång att de valdes in i EU-parlamentet 2004.
Åtskilliga personer passerar revy i boken, från Marcus Wallenberg och Jan Wallander till Torbjörn Fälldin, Carl Bildt och Erik Åsbrink. Alla får inte stora A i ärlighet och duglighet, här avslöjas saker som inte har fått publicitet tidigare.
Torsten Sverenius är journalist och författare och har bland annat skrivit den statliga utredningen Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970? (SOU 1999:150) samt Krona eller Euro – experternas argument för och emot EMU (2001 och 2003).