Kvinnligt ledarskap - 10 år med Ruter Dam

Gunilla Arhén, Christina Zaar

Är kvinnliga chefer bättre problemlösare än sina manliga kolleger? Vad kännetecknar den unga generationens kvinnliga chefer? Vilken dynamik skapas i ledningsgrupper och styrelser där kvinnor ingår? Det är några av de frågor som besvaras i Kvinnligt ledarskap – Tio år med Ruter Dam.

Chefsutvecklingsprogrammet Ruter Dam startades 1987 sedan dess har 350 kvinnor deltagit i programmet. I boken berättar 17 kvinnliga förebilder om problem och möjligheter i chefsrollen – inte minst hur man kombinerar familj och karriär.
Några exempel:

  • Ann Larsson är 34 år och chef för den produktionstekniska utvecklingen inom Saab:s flygverksamhet. Det innebär att hon är chef för äldre, manliga medarbetare i en typiskt manlig bransch.
  • Eva Gianko-Nerbe, invandrad från Grekland, arbetar som chef för Postgirots utlandsavdelning med att omvandla en tidigare byråkratisk institution till en professionell utlandsbank med kundtänkande.
  • Kiki Fredman blev den första kvinnliga bryggerimästaren i Sverige, med chefskap för 600 anställda och ansvar för en produktion av 300 miljoner liter öl.

Förutom de kvinnliga cheferna ger också några manliga mentorer och chefer inom näringslivet sin syn på kvinnligt ledarskap och vad som krävs för att lyckas i svenskt näringsliv. Dessa är: Carl-Johan Bonnier, VD, Bonnierföretagen, Claes Dahlbäck, VD, Investor, Torbjörn Ek, styrelseordförande, Hexagon, Urban Jansson, VD, Ratos, Leif Johansson, VD, Volvo, Mikael Lilius, VD, Incentive, Åke Modig, VD, Arla, Lars Ramqvist, VD, L M Ericsson, Clas Reuterskiöld, VD, Industrivärden, Anders Scharp, styrelseordförande, Electrolux, och Jan Stenberg, VD, SAS, Gunilla Arhén, civilekonom DHS, är VD och grundare av Ruter Dam. Hon har tidigare skrivit "Skulle jag vara en bråkstake? Om inflytande i facket" (1985), "Mentorskap" (1991) och "Dagens kvinnliga chefer" (1996). Chrisina Zaar är journalist på Dagens Nyheter och frilansskribent.