Kul! som affärsidé

Stefan Wetterholm

Som ledare vill man skapa resultat och nå högt uppsatta mål samtidigt som vi letar mening, samhörighet och kärlek i livet.

I vardagens jakt och stress att hinna med går dessa kvaliteter dock lätt förlorade och vi drömmer om att uppnå dem sedan – bara vi först får nå våra mål

Här vänder Stefan Wetterholm på resonemanget och visar på en väg till både mer liv och mer framgångsrikt ledarskap. Vägen går mot ökad medvetenhet, avslappning och kul – som också är själva nycklarna till – enklare och effektivare prestation, mindre stress, öppnare kommunkation och större tillgång till såväl kreativitet, kraft som intelligens.

Boken är lättläst och djupt personlig. Stefan Wetterholm delar med sig av sina egna, både inre och yttre erfarenheter. Efter varje kapitel finns ett antal frågor där läsaren inbjuds att utforska sin egen erfarenhet och applicera ”kul” i sitt liv.

Stefan Wetterholm är VD på Sky Institute.