Krishantering

Thomas Skoglund

I boken KRISHANTERING går författaren steg för steg igenom hur företag, organisationer och myndigheter konkret kan arbeta för att skaffa sig en beredskap för att klara kriser. Boken tar upp flera exempel på lyckad krishantering men också händelser som hanterats dåligt och skadat varumärken och förtroenden.

Boken innehåller dessutom ett avsnitt om stora förändringar i företag som kan leda till kris om det inte hanteras rätt. Exempel ges från situationer såsom fusioner, avyttringar, avskedanden och omorganisationer. Bland de case som författaren analyserar hittar vi Jan Stenbecks död, SAS-olyckan i Milano, Barnevik-affären, 11 september, Enron-skandalen och Kubakrisen.

Framgångsrik krishantering handlar om att vara förberedd. Det visar all erfarenhet. Företaget måste innan krisen inträffar känna sina intressenter – invärld och omvärld – och ha ett förhållningssätt till dessa som skapar förtroende. Det gäller också att ha en fungerande organisation för hanteringen av krisen. Varje person som är involverad ska veta sitt ansvarsområde och sitt mandat.

THOMAS SKOGLUND har arbetat med journalistik och kommunikation i 20 år. Han har varit verksam som ekonomireporter på bland annat Expressen och Dagens Industri. Han har arbetat med Investor Relations, företagsprofilering och medierelationer inom Volvo, Nobel Industrier och Scania.

Thomas har sedan 1991 arbetat som konsult och bland uppdragsgivarna finns och har funnits både företag och offentliga organisationer.