Krångede i kraftens tid

Birger Ekerlid

När Krångede kraftverk byggdes på 1930-talet var det ett av de största i landet och blev ett riksintresse i de kristider som rådde då. Bygget skapade en Klondyke-stämning i den jämtländska byn under utbyggnadstiden med tillresta arbetssökande från hela landet. Birger Ekerlid skildrar i boken tiden före, under och efter utbyggnaden.