Konsten att styra en kulturinstutition

Christina Mattsson

Ledarskapet är speciellt inom en traditionsrik stiftelse som Nordiska museet. Styresmannen som är högsta chef måste agera både strategiskt och operationellt inom såväl det kulturhistoriska sakområdet som inom det administrativa. Christina Mattsson tillträdde som styresman 2001. Som känd visforskare med en blandning av erfarenheter efter många år på Sveriges Radio som programledare, producent och rikskanalchef för P2, blev det hennes uppgift anpassa verksamheten till förutsättningarna. I boken berättar hon hur hon tillsammans med medarbetarna lyckades driva utvecklingen från ett museum med svag ekonomi och ålderdomliga administrativa rutiner till ett företag som fjorton år senare arbetar modernt och rationellt med en ekonomi i balans. Christina Mattsson är känd visforskare och radiomedarbetare och tidigare styresman för Nordiska museet. Hon har svarat för tusentals program i Sveriges radio om svensk folkmusik och svenska traditioner. 1992-1999 var hon rikskanalchef för P2 och chef för Berwaldhallen. 2001-2015 var hon styresman för Stiftelsen Nordiska museet. I sin egenskap av visforskare har hon utgivit artiklar och uppsatser i folkloristiska ämnen och flera böcker, både om fula visor och snapsvisor, men också om andra folkloristiska ämnen, som till exempel Fula visboken (1977 tillsammans med Bengt af Klintberg), Lille Bror Söderlundh. Tonsättare och viskompositör (2000), Helan går (2002), Från Helan till Lilla Manasse. Den svenska snapsvisans historia (2002) och Sjung. En svensk vishistoria (2005).