Kompetensförsörjning

Magnus Antilla

Kompetensförsörjning är både en teoretisk beskrivning och en praktisk handbok för ansvariga inom kompetensutveckling. Boken åskådliggör hur viktig och efffektfull kompetensförsörjning är för ett företags utveckling och fortlevnad. Författaren förklarar begripligt och pedagogiskt hur ett företag på bästa sätt bör organisera och hantera de olika delarna inom kompetensförsörjningen.