Kommunaliseringen av skolan, vem vann egentligen?

Christer Isaksson

Våren 2011 är det tjugo år sedan kommunerna tog över hela huvudmannaskapet för den svenska grundskolan. Då reformen genomfördes möttes den av hård kritik från lärare, fackliga företrädare och opinionsbildare. I boken uttrycker pedagoger, forskare, politiker, debattörer och statsvetare sina synpunkter på skolans utveckling sedan 1991 – och ger förslag om hur skolan bör förändras för att ge unga människor möjlighet att möta nya krav och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sverige. Författare är: Hans Bergström, Jan Björklund, Rossana Dinamarca, Kjell-Olof Feldt, Jan-Eric Gustafsson, Metta Fjelkner, Heléne Fritzon, Ann-Cathrine Haglund, Christer Isaksson (red), Ylva Johansson, Lars Leijonborg, Ann Renbjer, Bengt Silfverstrand, Niklas Stenlås och Ingegerd Wärnersson