Klyv företagen - Hogias tillväxtmodell

Bert-Inge Hogsved

En annorlunda managementbok – skriven av en person som har omfattande egna erfarenheter av företagande på såväl småföretagar- som storkoncern- nivå. Författaren bildade programvaruföretaget Hogia som efter en gynnsam expansion blev något av en koloss på lerfötter som började tappa initiativet. Bert-Inge Hogsved beslutade sig för att klyva företaget för att därigenom på nytt skapa entreprenörskap. Tillsammans med modern IT-teknik uppstod Hogia-modellen.