Känslor och Förnuft - En bok om moraliska beslut

Lászlo Szombatfalvy

Vad är egentligen moral? På vilka sätt tar vi ställning till moraliska problem i vårt dagliga handlande? Och hur påverkar moralen de beslut som fattas i affärsvärlden, i politiken och på den internationella arenan? I boken diskuterar författaren på ett personligt sätt och med många belysande exempel bland annat: •Faktorerna bakom våra moraliska beslut •Att vi fattar många fler moraliska beslut än vi tror •Olika typer av moral •Att det lönar sig att komma underfund med andras moral •Skillnaden mellan kvinnors och mäns moral •Rättvisans många ansikten •Det svårtydda människovärdet •Företagens ”moral” •De politiska beslutens fallgropar •Våra moraliska förhållanden till djur och till kommande generationer •Alla tiders viktigaste moraliska beslut László Szombatfalvy kom till Sverige som flykting från Ungern 1956. Under 1970- och 1980-talen arbetade han framgångsrikt som aktieanalytiker. Sedan lämnade han finansvärlden för att ägna sig åt sina andra intressen; bland annat att utifrån sin riskorienterade analysmetod undersöka mänsklighetens största gemensamma problem. Han är övertygad om att våra moraliska beslut under det närmaste decenniet kan bli avgörande för mänsklighetens framtida levnadsvillkor. År 2009 utkom Szombatfalvys sammanfattande analys av mänsklighetens ödesfrågor i boken Vår tids största utmaningar (Ekerlids).