Jobben kommer och går - behovet av trygghet består

Trygghet är ett positivt laddat begrepp. Alla människor vill känna trygghet. Motsatsen - otrygghet försöker vi undvika. Väldigt få, om ens någon tycker att det är bra om otryggheten i samhället ökar. I allehanda situationer och sammanhang vidtar vi åtgärder som ska öka tryggheten, vi låser dörren till vårt hem, vi tar på oss bältet när vi åker bil och vi tecknar försäkringar mot inbrott och brand. På arbetsmarknaden efterfrågar vi också trygghet. Som anställd vill man veta att man har ett jobb att gå till och att lönen ramlar in på kontot varje månad. Men, tryggheten i arbetslivet är inte lika lätt att garantera idag som för trettio år sedan. Konkurrensen har ökat. Det har lett till att vi som konsumenter får mer för våra pengar och som medborgare upplever vi stärkt välstånd. Men det har också lett till att näringslivet, som skapar jobben, omstruktureras i en högre takt. Jobb försvinner, nya jobb kommer. Tryggheten i anställningen påverkas. Hur ska vi hantera det? I antologin Jobben kommer och går – behovet av trygghet består kan du läsa om hur elva inflytelserika och kunniga opinionsbildare, forskare och intellektuella resonerar kring tryggheten på svensk arbetsmarknad. Med olika bakgrund, synsätt och perspektiv beskriver de vad som utgör trygghet, vad som kan göras för att öka tryggheten på arbetsmarknaden och vilka perspektivskiften som är nödvändiga för en trygg tillvaro på arbetsmarknaden. I boken medverkar Alice Teodorescu, Lars-Olof Pettersson, Lena Hagman, David Eberhard, Wadih El-Achkar, Annika Elias, Per Skedinger, Jan Edling, Elisabeth Thand Ringqvist, Mads Peter Klindt och Calle Leinar.