Jämlikheten som försvann

Stefan Fölster

Sverige framhålls ofta som ett mycket jämlikt land; inkomsterna är jämnare fördelade än i de flesta andra länder och socialbidragsnivån hög.

Denna bild raseras i Stefan Fölsters bok, där han visar att klassklyftorna ökat markant under nittiotalet, och där framförallt svenska män blivit allt rikare. En av orsakerna är att de stora förmögenheterna tjänas vid sidan av skattesystemet, exempelvis på options-, aktie- eller fastighetsaffärer. Stefan Fölster har djupgranskat offentliga siffror som visar uppseendeväckande resultat. Han konstaterar att det behövs en helt annan politik för att röra om i klassamhället.

Stefan Fölster, född 1959, är barnbarn till de socialdemokratiska ideologerna Alva och Gunnar Myrdal. Han arbetar som chefekonom på Svenskt Näringsliv och är professor i nationalekonomi vid Högskolan i Dalarna. Denna bok är hans eget initiativ. Han är född och uppvuxen i Tyskland, har bott i USA i både fattiga slumområden och i det rika Beverly Hills.

När han flyttade till Sverige fann han till sin förvåning större klassklyftor här än där. Denna bok är resultatet av de iakttagelser han gjort genom åren.