Jakten på den rättvisa skatten

Eva-Lena Ahlqvist

Eva-Lena Ahlqvist, tidigare chef för ledaravdelningen på Dagens Industri, går i boken Jakten på den rättvisa skatten igenom hela det svenska skattesystemet och ger en rad förslag som både skapar ökad rättvisa och stärkt konkurrenskraft för Sverige.
Sverige behöver fler höginkomsttagare, både för de arbetsuppgifter de kan utföra och de skatter de kan betala. Att ha världens högsta marginalskatt är ett dåligt rekryteringsargument. Ska vi konkurrera ”med kunskap och kvalitet och inte med låga löner” är det hög tid att det märks även i skattesystemet.
Marginalskatterna måste sänkas rejält. Helst bör hela den statliga inkomstskatten tas bort. Den ger mindre än tre procent av skatteintäkterna. Men det kräver att politiker erkänner att de enda som kan få stora skattesänkningar är de som betalar mycket skatt och att höginkomsttagare faktiskt gör det – och skulle fortsätta att göra det även utan statlig inkomstskatt. Utan statlig inkomstskatt skulle skillnaden mellan skatt på arbete och skatt på utdelning minska väsentligt. Då skulle även 3:12-reglerna för företagare kunna tas bort.
Många debattörer vill höja skatten på kapital. Den har blivit mer konkurrenskraftig till skillnad från marginalskatten som har höjts – men den är inte låg jämfört med omvärlden (så när som på fastighetsskatten). Det är skatten på arbete som är för hög.
Mervärdesskatten måste bli bredare, enklare och mindre snedvridande. Av konkurrensskäl och för att minska regelbördan. Bostadsmarknaden behöver en stor reform för att fungera, med ändrade skatter som en del.
Vad är då en rättvis skatt?
Ett svar kan vara: En skatt som ger intäkter utan att skada ekonomin mer än nödvändigt. Och samtidigt är rättssäker och kan uppfattas som legitim även av dem som ska betala.
Använd inte skatter till att försöka lösa alla problem. Både skattesystemet och fördelningspolitiken kan bli bättre om skattesystemet får koncentrera sig på sin huvuduppgift – att dra in pengar.
När färre ska försörja fler behövs fler som arbetar och fler arbetade timmar. Varför då ha en skatteskala som gynnar deltidsarbete? Det är hög tid för en ny begriplig skatteskala som främjar arbete.