Inte långt från Rio de la Plata

Ana Martinez

Få kan skriva om integrationen på ett så spirituellt och dråpligt sätt som Ana Martinez, men ändå med djupt allvar. Hennes 30-åriga liv som integrerad ”svenskargentinska” i Sverige stimulerar henne till reflektioner kring detta mångfacetterade ämne mot bakgrund av ursprungslandets kultur vid Rio de la Plata – denna smältdegel av olika kulturer som de europeiska immigranterna förde med sig i början av 1900-talet.

I Inte långt från Rio de la Plata använder Ana Martinez sina erfarenheter som referens för att dryfta några av de stora integrations-frågorna i Sverige. Hon skriver med tillgivenhet och distans utan att helt lämna den humoristiska ådra som hon är känd för, men denna gång vågar hon borra sig ner i sin egen immigrationssmärta.

ANA MARTINEZ är mångsysslare inom mediebranschen. Hon är en uppskattad föreläsare och skribent, författare till ett flertal böcker som bl a Trösta mig aldrig med en karamell (Ekerlids Förlag 1994) och Inte färdig att skrotas (Ekerlids Förlag 1995).