Institutet för näringslivsforskning – Publikationer 1939 - 2013

Johanna Chamberlain, Magnus Henrekson

Denna bibliografi utgör en del av IFN:s historiska projekt och publiceras i samband med Institutets 75-årsjubileum 2014 och utgivningen av jubileums- boken IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning (Stockholm: Ekerlids För- lag). Till jubileet publiceras även den historiska volymen Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950 (Stockholm: Ekerlids Förlag), författad av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl. I den föreliggande bibliografin återfinns samtliga identifierade skrifter publicerade sedan starten 1939 till och med 2013. Redaktörer för denna bibliografi är Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson.