I väntan på framtiden

Bo Ekman

Bo Ekman växte upp i småborgerlighetens Gävle. Han kom från allra första början i konflikt med lärare och skola. Värderingarna i prästhemmet vid Drottninggatan 5 var inte i takt med den tidens tyskvänlighet och flirt med fascism. Han lärde sig i hemmet att hålla avstånd och mobilisera motstånd. Han reste tidigt till Auschwitz. Han vantrivdes i tidens borgerliga hyckleri, blev utanförstående. Sent omsider avlade han studentexamen. Slumpen ledde till studier i företagsekonomi.
Återigen slumpen tog honom till Volvo där slumpen ledde honom till ett 20-årigt samarbete med Pehr G Gyllenhammar, som både var extatiskt konstruktivt men också nedbrytande.
Genom hela livet har musiken varit Bo Ekmans följeslagare, också en integrerad del i hans skapelse Tällberg Foundation: Ett fritt och öppet forum för samtal. Tällberg Foundation föddes inte ur något speciellt politiskt, ekonomiskt eller annat intresse utan en plats för samtal utan början och utan slut. Precis som evolutionen själv.
Bo Ekman började sin yrkeskarriär på Skandia 1967 och arbetade åren 1972-86 och var ansvarig för koncernplanering och en av PG Gyllenhammars närmaste medarbetare 1979. 1987-96 var han huvudägare och ordförande för SIFO och grundade 1981 Tällberg Foundation.