I tidens skugga - verksamhetsberättelse från 1945

Olle Wästberg

Olle Wästberg skildrar i boken uppväxten med sin bror Per och berättar om släkten: Judar och karoliner. Han började skriva debattartiklar vid 15 års ålder och har hållit på med detta i drygt sex decennier.
Han har också varit politiskt aktiv under en stor del av sitt liv, bland annat som riksdagsledamot och ledamot av Folkpartiets partistyrelse. Olle Wästberg var statssekreterare i finansdepartementet under 1990-talskrisen och skildrar dramatiken i Regeringskansliet när räntan höjdes till 500 procent och den borgerliga regeringen gjorde ekonomiska besparingspaket i samarbete med Socialdemokraterna.
Författaren åskådliggör maktspelet på Expressen där Jojja Bonnier agerade "bakom gardinerna" för att sparka honom som chefredaktör. Författaren redogör för varför Liberalerna ofta drabbats av katastrofer. Och han har en beskrivning av New York som ledande stad i världen. Liksom hur Stockholms estetik ska bevaras.
Dessutom berör han de många personer han träffat och haft mycket med att göra som till exempel Per Ahlmark, Olof Palme, Göran Persson, Lars Leijonborg, Harry Schein, Björn von Sydow, Carl Bildt, kronprinsessan Victoria, Ingvar Kamprad och Anne Wibble. Dessutom om ledande internationella personer han träffat som Donald Trump, Joe Biden, George W Busch, Rudi Giuliani, Viktor Orbán och Nelson Mandela.
Olle Wästberg har en bred bakgrund som opinionsbildare, chef för näringslivsorganisationer, riksdagsledamot och under 30 år partistyrelseledamot i Folkpartiet. Han var statssekreterare i finansdepartementet under den stora valutakrisen, chefredaktör för Expressen, generalkonsul i New York, generaldirektör för Svenska institutet, ansvarig för internationell kunskapsspridning om Raoul Wallenberg 100 år, och ordförande i den statliga Demokratiutredningen. 2021 kom han med boken Den hotade demokratin.