I takt och otakt med tiden

Hans Sjögren

Fram till 1990-talet var stadshypoteksrörelsen en unik företeelse i svensk ekonomi. Med en central position på kapitalmarknaden följde en nyckelroll i Sveriges omvandling från jordbrukssamhälle till industristat och välfärdssamhälle. Marknadsorienteringen i slutet av 1900-talet beseglade dock Stadshypoteks öde. Från att ha varit konkurrensutsatt underordnades bolaget marknaden och instutition i otakt med tiden. Efter några år som självständig aktör på den avreglerade kreditmarknaden övergick Stadshypotek 1997 till att vara ett dotterbolag inom Handelsbankskoncernen, föregånget av en dragkamp mellan Skandia och Handelsbaken, där finansminister Erik Åsbrink spelade en avgörande roll. I takt och otakt med tiden. Stadshypotek mellan mellan marknad och politik skildrar hur den svenska bostadsfinansieringsmodellen har förändrats. Jämförelser görs med andra nordiska länder och modellens praktik på regional nivå analyseras ingående, liksom dess övergång i en "postmodern" fas. Boken kulminerar i den osannolika berättelsen om Branäskraschen, där HSB och Stadshypotek i Värmland spelade huvudrollerna. Med hjälp av intervjuer och polisförhörsprotokoll får vi här en delvis ny bild av vad det egentligen var som hände då Stadshypotek förlorade sin oskuld och sin särställning på svensk kapitalmarknad.