I en värld av risker. Exportkreditnämnden 1933-2010

Hans Sjögren

Människan har i alla tider värderat och garderat sig mot risker. Staten har också engagerat sig på riskmarknaden, vilket haft stor betydelse inte minst under finansiella kriser. Under 1930-talets depression bildades myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) som en garant vid exportaffärer. Vi får i boken följa det historiska skeende som leder fram till dagens EKN. Denna resa har gått genom skiftande konjunkturer och marknadsförutsättningar, och inneburit ständigt nya krav från både stater och exportföretag. Boken avslutas med fallstudier som belyser samarbetet mellan EKN, banker och några av Sveriges exportföretag.