Hundra verser med rim och reson - dagsverser om allt som hände 1986-1993 & 2010-2015

Birger Ekerlid

Länstidningens populära julkalender har i många år roat läsarna. I korta, kärnfulla rader fångar rimsmeden Birger Ekerlid samtidens stora frågor. Nu finns ett stort urval av dagsverserna samlade i en enda utgåva, rikt illustrerad av den skicklige tecknare Kjell Nilsson-Mäki. Sedan 1979 har han varit en uppskattad medarbetare i Länstidningen och en rad andra tidningar och böcker. I denna bok finns nya teckningar som inte tidigare har varit publicerade. Samtidskommentarerna i text och bild speglar samhällsföreteelser i stort och smått. Sammantaget ger de en lustfylld tidsbild från åren 1986-2015. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de senaste sex åren. Birger Ekerlid har tidigare bland annat varit chefredaktör för Länstidningen i Östersund och sakkunnig i regeringskansliet.