Hjärnsmart - Din guide till ett lugnare och lyckligare (arbets)liv

Boel Swartling

De senaste åren har vårt samhälle förändrats snabbt. Tempot och kraven är högre och jobbet tar ofta tar en alltför stor del av vår tid och mentala energi. Omvärlden är mer komplex, fylld med intryck, information och ständiga avbrott och gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut, på gott och ont. Det blir allt svårare att hinna eller orka med den delen av livet som egentligen är den viktigaste: vår hälsa, våra nära relationer och våra intressen eller engagemang. Med en hjärna som fortfarande i grunden är anpassad för ett jägar- och samlarliv på savannen är vi dåligt rustade att möta de utmaningar ett digitaliserat och mer gränslöst samhälle erbjuder. Det ger återverkningar i hur vi lever och mår i form av hälsoproblem som stress, sömnproblem och utbrändhet, men också att vi ofta vare sig har tid eller energi över för att leva ett rikt liv utanför vår arbetstid. För att möta alla dessa förändringar och leva i bättre balans behöver vi utveckla nya strategier och förhållningssätt till och i vårt arbete. Hjärnsmart ger dig den kunskap och de redskap du behöver för att använda din mentala energi smart och jobba effektivt. Du får konkreta tips och råd om hur du kan använda din hjärna bättre och jobba smartare, hur du laddar dina batterier på bästa sätt och hur du övervinner de svåraste och största tidstjuvarna på jobbet. Målet med Hjärnsmart är att du ska kunna gå från jobbet nöjd med din insats varje dag, med energi och tid över för ett rikt och givande liv utanför jobbet. Boel Swartling är civilekonom och har studerat psykologi vid Stockholms Universitet. Hon har en karriär som marknadschef och VD i IT- och mediabranschen bakom sig. De senaste åren har hon ägnat sig åt chefsutveckling och utbildning av ledningsgrupper samt styrelseuppdrag inom entreprenörskap, riskkapital och it. Hon har även suttit i regeringens rådgrupp för kunskapsekonomin. ”Välformulerat och väldigt väl förklarat! Hjärnsmart är en bok som många kan ha nytta av!” Daniel Santana, ST-läkare psykiatri ”En kort, klartänkt och lättläst bok för dig som vill förstår hur din hjärna formats när människor levde på savannen och hur du tar hand om din hjärna för att kunna göra ett bra jobb och trivas i dagens arbetsliv.” Henrik Borelius, vd Attendo ”Intressant läsning från ett ledarskapsperspektiv. Varje personalchef borde definitivt läsa den här boken.” Arthur Engel, företagsledare