Historien om WM-data

Lars Wendestam

I boken berättas historien om hur Thord Wilkne och Hans Mellström skapade och byggde upp WM-data. Företagets utveckling följer också i hög grad hur den svenska databranschen utvecklades under åren 1969-2006. Från 1960-talets hålkort till 2000-talets integrerade IT-tjänster. WM-data betraktades under stora delar av sin livstid som en vinnare bland de svenska dataföretagen. En stor del av framgången kan förklaras med förmågan att sätta medarbetarna och kunderna i centrum. När marknaden och kunderna förändrades, följde WM-data med. Viktiga byggstenar var gemensamma grundläggande värderingar och att skapa en familjär känsla som fungerade även när företaget växte. Det lilla datakonsultföretaget utvecklades till det kompletta IT-tjänsteföretaget med Norden som hemmabas. Under drygt 20 år var WM-data noterat på Stockholmsbörsens A-lista. De båda grundarna startade WM-data 1969 med två tomma händer. Man fann snabbt hur väl man kompletterade varandra som företagsledare. När bolaget 2006 såldes till brittiska Logica var det ett bolag med nästan 10 000 medarbetare och en omsättning på cirka tio miljarder svenska kronor. Lars Wendestam arbetade själv på WM-data under åren 1987-2006 i olika roller. Sedan 2013 bedriver han egen konsultverksamhet i sitt bolag Zappalot AB. Han har tidigare på Ekerlids Förlag givit ut boken Ta kontroll över riskprojekten!