Himmel och helvete

Bo Ekman

Alltför många ägare, företagsledare och investerare förenklar företagets uppgift till att ”tjäna pengar” och ”skapa aktieägarvärde”. Det är sannerligen att upphöja det genant självklara till filosofi, menar BO EKMAN. Vinst är varken ett mål eller en vision, utan ett medel för att uppnå en vision. Bo Ekman tecknar i boken bilden av ett näringsliv i kris och förändring. Globaliseringens förtätning av ömsesidiga beroenden i produktion och marknad driver i dag fram nya möjligheter för tillväxt. I det framväxande neo-industriella samhället kommer mänsklig växt att föregå ekonomisk tillväxt.

Under 1900-talet kom marknadsekonomin att omfatta tre miljarder människor. Nästa vision är att inom de närmaste 25 åren den globala marknadsekonomin ska omfatta ytterligare tre miljarder. Detta är nästa ledargenerations stora uppgift: en ny period av tillväxt.

Men för att klara detta krävs nya värderingar och ett nytt ledarskap – den principfaste pragmatikern. Det kommer också att erfordras nya former för ”global governance”. Bo Ekman sammanfattar i en kritisk analys sina tankar om företagandets framtid. Efter 35 år i näringslivet har Bo Ekman sett och hört det mesta i styrelserum och direktionsvåningar. Himmel och helvete – tankar om företagande, makt och ledarskap är en bok om företagande och framgång, om ledarskap och legitimitet och om makt och moral.

Bo Ekman, född 1937, är styrelseordförande i konsultföretaget Nextwork. Han arbetade i Volvo åren 1972-86 och var där ansvarig för koncernplanering i Volvos koncernledning från 1979. Åren 1987-96 var han huvudägare och styrelseordförande i SIFO Management Group.