Handel och köpmän i Stockholm under ett sekel

Sven Gerentz, Jan Ottosson

Vid slutet på 1800-talet stod handeln inför en brytningstid. De små handdelsbodarna samsades med de första varuhusen i Stockholm. Köpmän- och kvinnor, grosshandlare och hökare, alla formade de den nya tidens handel i en snabbt växande stad.

Efter första världskrigets ransoneringar, regleringar och gulaschbaroner började nya distributionskanaler att byggas upp i det blivande folkhemmets huvudstad. Nya innovationer som snabbköpet och frystekniken präglade den tidiga efterkrigstiden. Under rivningsraseriet i Stockholm omformades den gamla stadsmiljön och en ny gatubild med andra affärer växte fram. Regleringar, rivningar och en ökande konsumtion präglade tiden. Samtidigt medför bilens intåg att inköpsvanorna ändras från innerstaden till köpcentra. Handelns dramatiska omvandling i Stockholm från de små handelsbodarna och den gamla tidens handlare till dagens mångfacetterade utbud och en ny generation köpmän speglas i denna bok.

Boken ges ut av Stockholm Köpmansklubb samt Institutet för Ekonomisk-historisk forskning (EHF) vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Ekerlids Förlag.