Han, hon, den, det - Om genus och kön

Bengt Westerberg

 • Hur långt har vi egentligen kommit med jämställdheten?
 • Hur påverkar den nya informationstekniken könsrollerna?
 • Hur ser maktbalansen ut mellan kvinnor och män ut i näringslivet?
 • Hur långt har mansforskningen kommit?

Det är några de frågor som får svar i antologin Hon, han, den, det. Redaktör för boken är fd jämställhetsministern Bengt Westerberg, numera aktiv som utbildningsledare vid Jämställdhetscentrum vid Högskolan i Karlstad. I boken medverkar inte mindre än 18 tunga författare från olika delar av samhället. Ur innehållet:

 • Inledning, Bengt Westerberg
 • Vad har hänt? Birgitta Hedman, Lena Johansson, Pehr Sundström och Agneta Thermaenius, vid SCB:s program för jämställdhetsstatistik.
 • Från lika lön till jämställdhet – jämställdhetspolitiken inom EU. Åse Lidbeck, minister för sociala frågor vid svenska delegationen i EU.
 • Samhällsstödet till kvinnor i Spanien och Sverige. Berit Sundgren Grinups, universitetsadjunkt i genusvetenskap vid Jämställdhetscentrum.
 • Jämställdhetslagen – en lagkommentar. Lise Berg, stf Jämställdhetsombudsman (JämO).
 • Arbetsvärdering för jämställdhet i lönebildningen. Anita Harriman, expert på lönebildning och arbetsvärdering vid Arbetslivsinstitutet.
 • Kvinnor, män och ledarskap. Christina Franzén, VD för näringlivets Ledarskapakademi.
 • Mansforskningen 1970-97. Öystein Gullvåg Holter, dr philos i sociologi, forskare vid Arbetsforskningsinstitutet i Oslo.
 • Han, hon, den, det – om kön, genus och informationsteknik. Anna Kamjou, medie och kommunikationsvetare, verksam inom Scania.
 • Jämställdhetsarbete och förändringsprocesser. Mats Eriksson, Lena Ohlsson Windahl och Ulrika Sjöström, vid Jämställdhetscentrum.

  ”För förändring krävs kunskap om de faktiska förhållandena. Kunskap ger insikt som sedan kan leda till handling. Bengt Westerbergs bok är ett ambitiöst försök att sprida kunskap på jämställdhetens alla områden och borde därför ingå som kursmaterial på alla högskolans utbildningar och finnas som referenslitteratur på varje arbetsplats.”

  Åsa Perce, i Kristianstadsbladet