Gustaf Jonnergård - Sveriges "längste" partisekreterare

Håkan Larsson, Yngve Sunesson

Gustaf Jonnergård är Sveriges ”längste” partisekreterare. Inte i fysisk mening men i antal år i tjänsten. Som partisekreterare mellan åren 1951 och 1976 påverkade han Centerpartiets utveckling mer än kanske någon annan.
I nära samverkan med Gunnar Hedlund ledde Jonnergård Bondeförbundets omvandling från en politisk bonderörelse till ett modernt parti med brett program, som växte från tioprocentsnivån till 25,1 procent i valet 1973 – och som under Thorbjörn Fälldins ledning kunde bilda regering 1976.
Gustaf Jonnergård dömde ut de klassiska ideologierna och utformade ett eget idésystem för Centerpartiet – decentralismen. Genom sitt idoga författande påverkade han politiken långt efter att han avgick som partisekreterare. Hans idéer lever än inom centerrörelsen – även om inte alla är medvetna om detta. I dagens läge är de högst relevanta.
Håkan Larsson och Yngve Sunesson är redaktörer. Övriga skribenter är B Ingemar Nilsson, Hans Albin Larsson, Thomas Korsfeldt, och John Dale. Michael Arthursson har skrivit ett förord till boken.