Gunnar Hedlund — industrimannen och politikern

Nils G. Åsling

Gunnar Hedlunds banbrytande insatser i politik och näringsliv bars upp av ett starkt socialt engagemang, präglat av uppväxten i Kiruna och Gransjö i Ångermanland. Han var under lång tid en central profil i svenskt offentligt liv och vann genom sin humor och mänskliga värme stor popularitet. Nils G. Åsling skildring av hans politiska karriär är en spännande berättelse som ger inblick i den tidsanda som rådde i ett Sverige som inte längre finns.

I närmare fem decennier intog Gunnar Hedlund ledande positioner i svensk politik och lantbrukskooperationen. Samtidigt som han var partiledare ( 1949-1971) var Gunnar Hedlund också den främste företrädaren för landets enskilda skogsägare. I den egenskapen tog han initiativet till bildandet av skogsindustrikoncernen Ncb, som han var en engagerad och målmedveten ledare för till 1978.

Författaren redogör i boken för personliga samtal med Gunnar Hedlund och avslöjar bland annat att centerledaren betraktade sig själv som socialliberal. Boken innehåller även en opublicerad artikel där Hedlund under 1980-talet redogör för sin syn på kärnkraften och samarbete med socialdemokraterna.

Nils G. Åsling, som arbetat under Gunnar Hedlund under tiden i Ncb, tecknar i boken ett personligt porträtt av människan, politikern och skogsindustrimannen.